Techland

Unia Europejska

Techland's next chapter and the road ahead

Techland's next chapter and the road ahead

Exciting news that will mark the start of a new chapter of Techland’s history.

POLSKA WERSJA PONIŻEJ

Dear Gamers,

I want to share some really exciting news that will mark the start of a new chapter of Techland’s history.

Techland has been a huge part of my life for more than 30 years now and it is something I truly cherish.

Techland is our games, the amazing team behind them, and you, the people playing these games. You’re the reason why we’re making them.

Whenever I think about the future of Techland, I want the best for our games, the team, and you. And while I am very proud of our achievements as an independent studio over all these years, I believe the best is yet to come.

We dream of turning Dying Light into the ultimate zombie game experience for players worldwide, providing you with multiple astonishing adventures and pushing the boundaries of solo and online modes to a totally new level.

Our open world action-RPG in a fantasy setting is already shaping up to become something truly special, and the goal here is to make sure it will live up to the expectations for our first new IP in almost a decade.

Can we make these dreams come true? Yes, we can. But what we realized is that the best, boldest dreams can only be achieved while working side-by-side with like-minded friends and strong partners, who share the same vision, passion, and have the willingness to back it up with their knowledge, experience, and capabilities.

Today I am happy to announce the partnership with Tencent who are in the process of becoming Techland's majority shareholder.

Teaming up with Tencent will allow us to move full speed ahead with the execution of the vision for our games. We have chosen an ally who has already partnered with some of the world's finest video game companies and helped them reach new heights while respecting their ways of doing things.

We will retain full ownership of our IPs, maintain creative freedom, and continue to operate the way we believe is right. I'm also going to continue serving as the studio’s CEO.

I couldn't be happier about us making this giant step ahead toward the future and sharing this moment with you.

Thank you for being with us on this journey, playing our games, and being an endless source of inspiration and positive energy that keeps us moving forward. The best memories are still ahead of us!


Paweł


Drodzy Gracze,

Chcę podzielić się z Wami czymś niezwykle ekscytującym, co otworzy nowy rozdział w historii Techlandu.

Już od ponad 30 lat Techland stanowi ogromną część mojego życia – jest czymś, co naprawdę cenię i uwielbiam.

Techland to nasze gry i wspaniały zespół, który je tworzy, ale także Wy, którzy w nie gracie. To wszystko robimy dla Was.

Kiedy myślę o przyszłości Techlandu, chcę dążyć do zdobycia wszystkiego co najlepsze dla naszych gier, zespołu – i dla Was. I chociaż jestem bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy jako niezależne studio, myślę, że najlepsze jeszcze przed nami.

Naszym marzeniem jest przekształcenie Dying Light w najlepszą przygodę z zombie dla graczy z całego świata, w ramach której zapewnimy Wam wiele sensacyjnych doznań i wyznaczymy zupełnie nowe granice trybów solo i online.

Nasza gra RPG akcji osadzona w otwartym świecie fantastycznym nabiera kształtów i zaczyna wyglądać naprawdę wyjątkowo. Mamy zamiar zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby nasza pierwsza nowa marka od prawie dekady sprostała Waszym oczekiwaniom.

Czy te marzenia mogą się spełnić? Oczywiście, że tak. Natomiast zdaliśmy sobie sprawę, że te największe, najśmielsze sny mogą stać się rzeczywistością tylko przy współpracy z bratnimi duszami i silnymi partnerami, którzy mają wspólny zamysł, pasję i gotowość do poparcia ich swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Dzisiaj z radością ogłaszam współpracę z Tencent, firmą, która stanie się większościowym udziałowcem spółki Techland.

Połączenie sił z Tencent pozwoli nam wrzucić najwyższy bieg jeżeli chodzi o wdrażanie naszej wizji dotyczącej gier. Wybraliśmy sprzymierzeńca, który miał już okazję współpracować z kilkoma z najlepszych na świecie firm zajmujących się grami i który pomógł im osiągnąć nowe wyżyny – jednocześnie szanując ich metody działania.

Zachowamy pełną własność naszych tytułów, utrzymamy swobodę artystyczną i twórczą, a także wciąż będziemy działać w sposób, który wydaje nam się właściwy. Ja wciąż będę pełnić rolę dyrektora generalnego studia.

Jestem przeszczęśliwy, że robimy ten wielki krok w przyszłość – i że mogę się tym podzielić z Wami.

Dziękuję Wam za towarzyszenie nam w tej drodze, za granie w nasze gry i bycie nieskończonym źródłem inspiracji i pozytywnej energii, które nakręcają nas do dalszego działania. Najlepsze wspomnienia są jeszcze przed nami!


Paweł

Please enter your date of birth