Techland

Unia Europejska

BoxoffStore

Niestety BoxOffStore zakończył swoją działalność. W przypadku chęci realizacji kuponu/kodu z opakowania produktu przeznaczonego do aktywacji na platformie Boxoffstore.pl lub chęci odzyskania wcześniej uzyskanego kodu/instalatora produktu lub innych materiałów, prosimy o kontakt na adres e-mail: pomoc@techland.pl - wówczas będziemy w stanie pomóc.

Metro: Exodus

Jeśli trafiłeś tutaj po przeczytaniu instrukcji instalacji Metro Exodus, kliknij na przycisk poniżej, żeby zrealizować swój kod Epic Games.


Unfortunately, BoxOffStore has ended its activity. If you want to redeem a coupon / code from your product packaging to be activated on the Boxoffstore.pl platform or want to recover a previously redeemed code / product installer or other materials, please contact us at the following e-mail address: pomoc@techland.pl - we will then be able to help.

Metro: Exodus

If you came here after reading the installation instructions Metro: Exodus, click below to redeem your Epic Games code.

Please enter your date of birth